Garage Haestincks bvba
  Onze vestigingen

Haestincks

Antwerpsestraat 554 2850 Boom, 03/888.04.35

Disclaimer

Door de Subaru-site te bezoeken en te raadplegen, aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de Subaru-site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Alle op deze site genoemde voorwaarden en prijzen zijn onder voorbehoud en worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.

Intellectueel-eigendomsrecht

Deze website wordt beschermd door nationaal en internationaal intellectueel-eigendomsrecht. Openbaarmaking of verveelvoudiging, alsmede hergebruik of opvragen van de website, waaronder gedeelten daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende, Subaru Benelux, tenzij het toepasselijke recht daarvoor de bevoegdheid geeft. In het bijzonder is het verboden de in vorige zin genoemde handelingen te verrichten voor commerciële doeleinden.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn de rechthebbenden ten aanzien van op de website aangegeven handelsmerken, logo's en servicevermeldingen ('de tekens') Fuji Heavy Industries Japan en erkende distributeurs, waaronder Subaru Benelux. Gebruik van de tekens zonder toestemming van de rechthebbenden is verboden, tenzij het toepasselijke recht daarvoor de bevoegdheid geeft. In het bijzonder is het downloaden, kopiëren, verspreiden of gebruik als metatag (magneetwoord) van de tekens verboden.

Hyperlinks

De Subaru-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Subaru Benelux geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel Subaru Benelux alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Subaru Benelux wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en haar volledige inhoud worden "als zodanig" ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid

Subaru Benelux wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de Subaru-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Subaru-site.

Aanpassing van het beleid

Subaru Benelux behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Garanties

Alle op deze website gegeven garanties zijn onverminderd het dwingend het recht waarop de consument in het land van zijn woonplaats zich ter zake van consumentenbescherming kan beroepen.

Privacy en persoonsgegevens

Link naar onze privacy policy: http://www.subaru.be/privacy

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

 

 Contact